Małe elektrownie wodne


Działając we współpracy ze znanym w środowisku posiadaczy i użytkowników małych elektrowni wodnych p. Piotrem Zommerem, który stał się "spiritus movens" tematu MEW w naszej firmie, oferujemy od kilku lat swoje produkty i usługi przy budowie nowych, adaptacji starych siłowni wodnych na potrzeby elektrowni bądź modernizacji działających już turbozespołów.

 • Wykonujemy układy automatyki na bazie komponentów OMRONA.
 • Dostarczamy i uruchamiamy kompletne szafy rozdzielcze dla potrzeb MEW z układami zabezpieczeń, kompensacji mocy biernej, sterowania i automatyki, wyłącznikami generatorów, polami pomiarowymi i rozdzielnicami potrzeb własnych.
 • Oferujemy budowę przyłączy, linii kablowych i stacji transformatorowych ś.n. / n.n.
 • Służymy własnym doświadczeniem i know how przy wyborze obiektu, dostarczeniu turbozespołów, wycenie inwestycji, gromadzeniu niezbędnych dokumentów i zdawaniu obiektu w działaniu stosownym służbom.
 • Pośredniczymy w dostarczeniu i uruchomieniu wszelkich podzespołów MEW łącznie z wykonaniem kompletnej elektrowni pod klucz.
 • Zapewniamy opiekę serwisową.
Wykonane przez nas kompletne układy zasilania i sterowania MEW:

Miejscowość
Typ turbiny
Zainstalowana moc generatora
Rzeka
Świętoszów Kaplana
340kW
Kwisa
Świętoszów Francisa
200kW
Kwisa
Dąbrowica Kaplana
160kW
Bóbr
Pieńsk II Kaplana
160kW
Nysa Łużycka
Pieńsk II Francisa
200kW
Nysa Łużycka
Pieńsk III Kaplana
200kW
Nysa Łużycka
Pieńsk III Kaplana
200kW
Nysa Łużycka
Leszno Górne Kaplana
132kW
Bóbr
Janiszów Kaplana
2x75kW
Bóbr
Sędziszowa Kaplana
75kW
Kaczawa
Bukowina Bobrzańska Kaplana
3x250kW
Bóbr
Łozy Kaplana
2x250kW
Kwisa
Osowiec Kaplana
4x250kW
Panew
Pomiłowo Kaplana
75kW
Wieprza
Pomiłowo Kaplana
55kW
Wieprza
Nowy Świętów Francisa
75kW
Biała Głuchołaska

[Rozmiar: 48057 bajtów]


Układ sterowania MEW (małej elektrowni wodnej)

Po okresie rękodzieła w "narodowym ruchu podnoszenia z ruin małych siłowni wodnych", obecnie daje się zaobserwować coraz częstsze pojawianie się inwestorów oczekujących w zamian za określone środki finansowe nowoczesnego układu sterowania potrafiącego przede wszystkim maksymalizować zysk w sposób ciągły bez ingerencji obsługi. Taką postawę zaczynają przejawiać również pionierzy MEW do dziś eksploatujący konstrukcje nierzadko własnego pomysłu sprzed kilkunastu lat. Nasza oferta tutaj właśnie zdaje się trafiać na podatny grunt. Zastosowanie techniki mikroprocesorowej - przemysłowych sterowników swobodnie programowalnych - stwarza możliwość budowy niedrogich i obecnie już naprawdę niezawodnych a przy tym otwartych na wszelkie rozbudowy układów sterowania i nadzoru. Czynnikami bezpośrednio zwiększającymi rentowność elektrowni, przemawiającymi za zastosowaniem nowoczesnych układów sterujących są między innymi:
 • zmniejszenie czasu przestoju elektrowni po zatrzymaniu awaryjnym (na przykład wskutek zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej) poprzez automatyczny rozruch turbozespołu i załączenie generatora na sieć,
 • stałe utrzymywanie nominalnego poziomu wody górnej poprzez zmianę otwarcia turbiny i jednoczesna ciągła maksymalizacja mocy oddawanej dla danego przełyku wody,
 • kontrola parametrów pracy turbozespołu pozwalająca wykryć i odpowiednio zareagować na występujące stany awaryjne, przez co wydłuża się czas pracy bezawaryjnej elektrowni.
 • zdecydowanie dłuższe okresy pracy bezawaryjnej w porównaniu z układami sterowania zrealizowanymi w technice przekaźnikowej.
Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z wykorzystaniem takich układów według naszych ocen zwracają się w okresie od 6 miesięcy do 2 lat w zależności od mocy oddawanej elektrowni (dłużej w wypadku małych obiektów).

Unikatową aplikacją, którą warto się pochwalić, jest układ sterowania turbozespołami Kaplana lub Francisa zbudowany na bazie kompaktowego sterownika programowalnego firmy OMRON typu CPM2A. W obecnym roku uruchomiono kilkunasty już z rzędu turbozespół oparty na naszym rozwiązaniu. Po dopracowaniu kolejnej, funkcjonalnie zadowalającej nas wersji oprogramowania z dumą stwierdziliśmy, że dzięki dostępności wyrafinowanej technologii w tak niewielkim i (ku uciesze inwestorów) niedrogim kompaktowym sterowniku udało nam się zmieścić wiele realizowanych funkcji:
 • pomiar prędkości obrotowej turbiny i generatora (wejścia przerwaniowe sterownika współpracujące ze zbliżeniowymi czujnikami indukcyjnymi),
 • kontrola otwarcia tzw. kierownicy turbiny (przetwornik kąta impulsowo kodowy ),
 • - pomiar poziomu wody i mocy oddawanej do sieci (moduł analogowy sterownika CPM1A-MAD01),
 • sterowanie załączaniem sekcji kondensatorów do kompensacji mocy biernej (generator asynchroniczny) przy współpracy z procesorem monitorującym parametry sieci elektroenergetycznej francuskiej firmy ARDETEM,
 • sterowanie i kontrola właściwej pracy wyłącznika głównego, stycznika baterii kondensatorów, zadziałania zabezpieczeń serwomechanizmów i układów monitorujących parametry sieci energetycznej oraz przekładni pasowej,
 • realizacja układu awaryjnego zamykania turbiny z baterii akumulatorów 24 V,
 • układ utrzymywania nominalnego poziomu wody "górnej" w elektrowni (procedura wykorzystująca dwie funkcje regulatorów PID sterownika w układzie przeciwstawnym typu grzanie - chłodzenie),
 • układ maksymalizacji mocy oddawanej przez generator przy przełyku wody wypracowanym przez regulatory PID,
 • akwizycja parametrów pracy i stanów awaryjnych elektrowni (zegar czasu rzeczywistego),
 • monitorowanie parametrów, wprowadzanie nastaw i przegląd historii wydarzeń za pomocą panelu operatorskiego firmy OMRON,
 • zapewnienie odpowiedniego rozkładu mocy i sekwencji załączania w przypadku pracy równoległej turbozespołów,
 • automatyczne zatrzymanie i rozruch elektrowni np. w wypadku zaniku zasilania w sieci energetycznej,
 • zdalna kontrola pracy i monitorowanie parametrów pracy turbozespołu poprzez dostępny port RS232 i modem (w trakcie opracowywania jest program wizualizacyjny),
 • przewidziano rezerwę na realizację innych funkcji układu.


Polecamy nasze opracowania gdyż naprawdę jesteśmy zadowoleni z ich funkcjonalności i niezawodności, ponadto poddajemy je dalszym udoskonaleniom. Użytkownik ma możliwość posiadania optymalnej dla swoich potrzeb konfiguracji. A cena ... jest bardzo atrakcyjna.